Pokaż nam w jaki sposób ogrzewasz swój dom

Miasto Kielce prowadzi od roku inwentaryzację źródeł ciepła. Dane o systemach grzewczych ułatwią planowanie kolejnych działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji i przyjęcie konkretnych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celu, czyli zdecydowanej poprawy jakości powietrza.

Wypełnij formularz - powiedz nam w jaki sposób ogrzewasz swój dom/firmę.

MAPA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(podaj dodatkowe informacje np. producent, rok produkcji)


Podaj swoje dane:

Podanie nr pesel posłuży wyłącznie do weryfikacji prawidłowości zgłoszenia
w przypadku firmy podaj jej nazwę


Adres pod którym znajduje się wskazane źródło ogrzewania:W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
b) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
c) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną przez Urząd Miasta w Kielcach inwentaryzacją systemów grzewczych na terenie Miasta,
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie Miasta Kielce, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
f) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych,
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miasta w Kielcach inwentaryzacją systemów grzewczych na terenie Miasta Kielce. Podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do realizacji powyższej usługi. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, pok. 311.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na mapie danych w zakresie: adresu nieruchomości oraz rodzaju źródła ogrzewania.

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości dla której przekazuję dane oraz że informacje podane w Formularzu, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń

Obiekty na mapie pojawią się po weryfikacji


Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE