IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Woda i powietrze

Wskaźniki, których zakres obejmuje zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wody pitnej i ochrony wód podziemnych oraz gospodarowaniem wodami opadowymi a także ochroną wód powierzchniowych i obszarów wodno-błotnych oraz planem ochrony powietrza i klimatu miasta.

wskaźnik  2009r.   2011r.  źródło i metodyka
Wskaźnik zabudowy stref ochronnych pośredniej ujęć wody b.d. 0,05 opis  
Liczba nowych inwestycji na terenach zalewowych b.d. 100 opis  
Gęstość kanalizacji deszczowej b.d. 1 km/km2 opis
Gęstość sieci kanalizacyjnej b.d. 16 km/km2 opis  
Gęstość sieci wodociągowej b.d. 10 km/km2 opis  
Intensywność wykorzystania sieci kanalizacyjnej b.d. 7 przył./km opis  
Intensywność wykorzystania sieci wodociągowej b.d. 17 przył./km opis  

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.