IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zbożowej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej.

Wniosek złożony przez inwestora w trybie specustawy mieszkaniowej.