IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Bogdan Wenta — Prezydent Miasta Kielce

Sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały, równorzędne komórki organizacyjne i biura:

 1. Kancelaria Prezydenta,
 2. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności,
 3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 4. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi — Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 5. Geodeta Miejski.
 6. Wydział Komunikacji,
 7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
 8. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich — Biuro Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności.

W obszarze nadzoru Prezydenta Miasta znajdują się zadania realizowane przez Straż Miejską.

W obszarze nadzoru znajdują się nw. spółki:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.,
 4. Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. ,
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
 6. Targi Kielce S.A.,
 7. Miejskie Inwestycje Kielce S.A.
 8. Korona S.A.,
 9. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.,
 10. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A.

W obszarze nadzoru znajdują nw. jednostki administracji zespolonej:

 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 2. Komenda Miejska Policji,
 3. Zarząd Transportu Miejskiego,
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.