IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Zrównoważone miasto

Zrównoważony rozwój to długoterminowy cel, który jest pochodną zmiany globalnego podejścia do zagadnień kształtowania rozwoju, znajdującego odzwierciedlenie w prawodawstwie krajów europejskich. Zmieniające się warunki gospodarcze, społeczne, środowiskowe i klimatyczne na całym świecie tworzą presję w odniesieniu do planowania, projektowania i bardziej zrównoważonego zarządzania miastami. Każde miasto z uwagi na swoje zasoby i uwarunkowania jest wyjątkowe. Nie istnieje jeden model zrównoważonego rozwoju, każdorazowo należy określić swoją wizję osiągania ekonomicznej efektywności, jakości środowiska i spójności społecznej, a także warunki tworzenia krajobrazu miejskiego w zgodzie z ładem przestrzennym, kulturowym dziedzictwem, z zachowaniem różnorodności i piękna, który jest funkcjonalny i przyjazny będąc jednocześnie oszczędnym w utrzymaniu.

Zawarte w serwisie informacje w postaci  wskaźników, map i wykresów mają posłużyć do opisana na jakim etapie jest nasze miasto w długoterminowej perspektywie osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Potrzebne są nowe pomysły i innowacyjne podejście, oparte na identyfikacji zasobów miasta oraz jego mocnych i słabych stron.

W 2009 r. i 2011 r. wykorzystując system informacji przestrzennej wykonano dla Kielc opracowania analityczne , których celem było zobrazowanie zagadnień mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Metodykę opracowań oparto m.in. o wytyczne Audytu Miejskiego (Urban Audit) określone przez Eurostat i Komisję Europejską (European Communities, 2004).

W ten sposób powstały mapy obrazujące poziomy wskaźników z zakresu rozwoju społecznego, gospodarczego i zasobów środowiska.

Publikując wybór map z istniejących opracowań oraz wskazując tematyczne publikacje pragniemy wspólnie z mieszkańcami Kielc wypracować system najlepiej opisujący rozwój Kielc, pozwalający na analizy porównawcze w najważniejszych dla mieszkańców dziedzinach, wpisujący się w nowe podejście dla miast inteligentnych.

Będziemy też prezentować na mapie inwestycje publiczne zrealizowane na terenie naszego miasta w ostatnich latach. Chcemy w innowacyjnym podejściu korzystać z dobrych praktyk wdrożonych przez inne miasta, aby nasze wspólne działania jak najlepiej służyły miastu już teraz i na przyszłość .